Begeleiding binnen AAOS

Begeleiding binnen AAOS

Een uniek kenmerk van ons opleidingsmodel is het ‘vier-ogen-principe’, dit betekent dat er twee begeleiders direct betrokken zijn bij je professionele ontwikkeling: een werk- en een leermeester. 

Om de professionele ontwikkeling van studenten goed te kunnen begeleiden werkt de student samen met 4 collega's: een werkmeester, een leermeester, een schoolopleider en een instituutsopleider. Ieder van hen heeft een eigen rol in de begeleiding. De werkmeester is de vakdocent die de student begeleidt en beoordeelt bij onderwijsactiviteiten en lessen in zijn vak of leergebied. Het eerste aanspreekpunt in de school en maakt de student wegwijs bij de vaksectie. 

De leermeester is een coach die de studenten begeleidt op het gebied van hun professionele ontwikkeling, Daarnaast is hij/ zij vertrouwenspersoon voor de student op de school. Ook heeft de leermeester een belangrijke taak en stem in de beoordeling. Hij/zij houdt daartoe de ontwikkeling t.a.v. de bekwaamheidseisen in de gaten en voert hierover begeleidingsgesprekken. De leermeester onderhoudt contact met de instituutsopleider omtrent de voortgang. 

De schoolopleider coördineert de stages en bewaakt de kwaliteit van het opleiden op de school. Hij/zij ontwikkelt samen met de andere schoolopleiders en de instituutsopleiders het beleid van de AAOS. De schoolopleider is niet direct betrokken bij de begeleiding van de studenten, maar speelt een faciliterende en intermediërende rol. 

De instituutsopleider is een docent van de hogeschool of universiteit. Hij/zij is een lerarenopleider die met het ene been in de hogeschool/universiteit en met het andere been in de school staat. De instituutsopleider bewaakt de kwaliteit van de opleiding en is ook degene die eindverantwoordelijk is bij de beoordeling van de tweedegraads studenten.

Binnen de AAOS zijn instituutsopleiders werkzaam van HvA, HU en Windesheim. Elk van hen begeleidt alle 2e graads studenten op één of meerdere scholen. Het kan dus zijn dat je zelf bijvoorbeeld aan de HU studeert, maar een instituutsopleider van de HvA hebt. Voor de studenten van de UvA en de VU is er een aparte instituutsopleider (vakdidacticus) die het programma binnen de AAOS overziet.

Almeerse Academische Opleidingsschool
Almeerse Academische Opleidingsschool