Over AAOS

Over AAOS

De Almeerse Academische Opleidingsschool (AAOS) is een samenwerkingsverband van acht scholen voor voortgezet onderwijs in Almere van ASG en vijf opleidingsinstituten. Wij richten ons op het opleiden en begeleiden van studenten. Daarnaast werken we aan de professionalisering van docenten in de ASG-scholen. Alle scholen voor voortgezet onderwijs en de opleidingsinstituten werken gezamenlijk aan het vergroten van kennis over onderwijs, het versterken van pedagogische en didactische vaardigheden, het begeleiden van leerlingen en daarmee aan het verbeteren van de prestaties van elke leerling.

Wij bieden maatwerk aan alle stagestudenten. De verscheidenheid aan scholen waaruit je kan kiezen, biedt een leeromgeving met veel opties en mogelijkheden. Er zijn stageplekken voor alle vakken en jaren en er worden verschillende workshops en activiteiten aangeboden. Zo is er dus altijd een stageplek die bij jou past. Als docent in opleiding helpen wij je graag in je ontwikkeling tot bekwame leraar.

Ontwikkelmiddag

Om nog een beter beeld en grip te krijgen op het toekomstige werkveld organiseren wij zogenaamde ontwikkelmiddagen. De ontwikkelmiddagen vinden deels in de stageschool en deels bovenschools plaats. Tijdens deze bijeenkomsten bieden wij o.a. workshops en modules met verschillende thema's. Daarnaast neem jij op deze momenten ook deel aan intervisie-momenten. Op de bovenschoolse ontwikkelmiddag ontmoet jij ook studenten van de andere ASG-scholen. 

Wij vragen van studenten een actieve, onderzoekende en reflectieve houding. Daartegenover staat dat de grote verscheidenheid aan deelnemende scholen een rijke en betekenisvolle leeromgeving vormt, waar iedere student uitstekend – maar ook met veel plezier – begeleid wordt.

Wat vindt AAOS belangrijk:

  • Een rijke leeromgeving
  • Een opleiding op maat
  • Persoonlijke begeleiding
  • Het stimuleren van jouw ontwikkeling
  • Theorie kunnen toepassen en uitproberen in de praktijk
  • Ruimte bieden om onderzoekopdrachten uit te voeren
  • Onderzoek en kennis halen uit de lerarenopleidingen
  • Het opbouwen van een goed netwerk
  • Een kijkje nemen op verschillende AAOS-scholen

Heb jij een actieve, onderzoekende en reflectieve houding? Dan zijn we een perfecte match.

bekijk stageplaatsen

Almeerse Academische Opleidingsschool