De Meergronden

Ontdek jezelf. Discover the world.

De Meergronden is een school voor alle niveaus, van bbl tot vwo+. Bij ons kunnen leerlingen doorstromen naar een ander niveau zonder van school te wisselen. We besteden veel aandacht aan Kunst en Sport en houden van gezond! Daarom hebben we o.a. een gezonde kantine en een groen schoolplein. En wist je dat we de enige school in Almere zijn waar mavo-, havo- en vwo-leerlingen kunnen kiezen voor tweetalig onderwijs?

Het is belangrijk dat leerlingen goed opgeleid, voorbereid en vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Die wereldtoekomst is nu al begonnen. Daarom ontwikkelen leerlingen bij ons op school zogenaamde 21e-eeuw vaardigheden zodat zij ook in een wereld, die ze nu nog niet kennen, de weg kunnen vinden.

Jongeren van nu communiceren via sociale media net zo gemakkelijk met hun buurmeisje als met een onbekende elders op de wereld in het Engels. Engels is de taal die ze al vroeg horen en gebruiken. Daarom kunnen leerlingen bij ons kiezen voor Nederlandstalig of Tweetalig onderwijs op mavo, havo en vwo(+). Op het TTO krijgen ze extra lessen Engels en volgen ze de helft van de vakken in het Engels.

Onze school staat midden in de maatschappij en speelt in op veranderingen in die maatschappij. Op de Meergronden ontmoeten leerlingen met verschillende achtergronden, motivaties en capaciteiten elkaar. We zorgen voor een veilige en plezierige plek waar je fouten mag maken en risico’s mag nemen. Waar je verantwoordelijkheid draagt voor je eigen handelen en respectvol met elkaar omgaat. Bij ons op school haal je het beste uit jezelf.

Voor meer informatie over de Meergronden kan je contact opnemen met Luite Duursma via l.duursma@meergronden.asg.nl.