Pro Almere

Leren door te doen

Werken bij Praktijkonderwijs Almere is super uitdagend voor wie goed wil leren lesgeven. Ga maar na: de leerlingen kunnen niet goed uit de voeten met theorie, ze leren door dingen te doen. Erover lezen of praten is niet genoeg voor hen. Je moet van leerstof dus steeds bedenken wat doe je ermee in de praktijk en dan dat in je lessen gebruiken om zaken duidelijk te maken. Ook in algemeen vormende vakken. De kunst is om steeds een lessituatie te bouwen die ‘net echt’ is.

Voor leerlingen in het praktijkonderwijs is dat echt een must, ze kunnen niets met een abstracte benadering. Maar dat wil absoluut niet zeggen dat zo’n aanpak voor leerlingen van andere schooltypen niet werkt. Praktisch is namelijk voor iedereen handig. Hoe goed je het vak beheerst dat je geeft, bepaalt niet je succes als docent, maar hoe goed je erin slaagt het te laten landen bij de leerlingen. Hoe belangrijk dat is, merk je op geen school beter dan op een praktijkschool.

Vandaar dat het een goed idee is om te gaan voor een stage in het praktijkonderwijs. Het is een beetje zoals in New York, New York. Als Frank Sinatra over PRO Almere had gezongen, had hij hetzelfde kunnen zingen: if you can make is there, you will make it anywhere.

Voor meer informatie over Pro Almere kan je contact opnemen met Laura Dekker via l.dekker@proalmere.asg.nl.